Persbericht 21 Maart 2016

Certificaat

Zaterdag 19 maart jongstleden mocht Edelstomerij Miedema tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van NETEX, het NETEX Milieucertificaat en het NETEX Kwaliteitsgarantiecertificaat in ontvangst nemen. Het afgelopen jaar werd met succes een audit doorlopen waarbij is gecontroleerd of en vastgesteld dat het bedrijf voldoet aan alle gestelde eisen, ook wettelijke eisen. De hele bedrijfsvoering en alle processen zijn van dien aard dat goede en veilige arbeidsomstandigheden, kwaliteit en ook duurzaamheid en milieuvriendelijkheid geborgd zijn. Edelstomerij Miedema onderstreept daarmee het professionele en duurzame karakter van hedendaagse textielreiniging. Onafhankelijk onderzoek door TNO laat zien dat professionele textielreiniging twee tot drie keer milieuvriendelijker is dan wassen in de huishoudwasmachine.

NETEX Milieu en Kwaliteit

Een milieu gecertificeerde textielreiniger wordt intensief gecontroleerd door een extern, onafhankelijk bureau, die allerlei metingen en onderzoeken verricht. Zo wordt gekeken of de textielreiniger volgens strikte regels/normen en milieubewust functioneert. Daarnaast worden ook de werkplek en installaties beoordeeld op juiste handhaving en inrichting. Als een stomerij voldoet aan de milieuregels/normen komt zij in aanmerking voor het NETEX Milieucertificaat.

Wat is Netex?

De Nederlandse vereniging van Textielreinigers (Netex) is de brancheorganisatie voor stomerijen waarbij zeker 60% van de Nederlandse stomerijen is aangesloten. Dit komt neer op zo'n 450 vestigingen door heel Nederland. De vereniging heeft als doel de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten leden te bevorderen. Netex neemt dan ook regelmatig initiatief tot onderzoeken om de kwaliteit van de processen te blijven verbeteren. En Netex verzorgt opleidingen voor de aangesloten stomerijen. Kortom: het Netex logo staat garant voor kwaliteit.